Prolog d.o.o., Logatec

Tržaška cesta 114, 1370 Logatec

01 759 02 72

prodaja@prolog.si

 
 
Delovni čas

Kontakt

Kdo smo

Reference

Prijava

Evidenca delovnega časa

Registratorji - terminali

Delovni čas in pravila

Kontrola pristopa

Obračun plač

Poročila

Brezplačni preizkus

 
 
     

Prednosti elektronskega beleženja prisotnosti

• Prihranek časa - odpade ročno delo
• Praktično brez napak
• Deluje 24 ur na dan 7 dni v tednu
• Takojšen pregled prisotnosti vseh zaposlenih
• Možnost beleženja fiksnega in gibljivega delovnega časa;
• Podprto je izmensko delo in delo v turnusih
• Beleženje različnih vrst odsotnosti med delom
     (malica, zdravstveni, službeni in privatni izhodi)
• Povezljivost z aplikacijo za obračun plač
• Zlorabe z uporabo biometričnih metod ni
• Omogočeno je evidentiranje poljubnih vrst prisotnosti
(redno delo, letni dopust, službena odsotnost, bolniška, izredni dopust, prazniki, drugo ...)

Dodatne možnosti
• Evidenca rednih ur in nadur izven določenega delovnega časa in morebitno izplačilo le-teh ali pa njihov prenos v naslednji mesec.
• Določene vrste odsotnosti je mogoče vnaprej predvideti in vpisati v letni delovni koledar podjetja (prazniki, kolektivni letni dopust ...)
• Točna evidenco koriščenje letnega dopusta (prenesenega iz preteklega leta in rednega letnega dopusta.
• Evidenca opravljenih ur in nadur izven delovnega časa, morebitno izplačilo teh ur ali njihov prenos v naslednji mesec.
• Vsakemu zaposlenemu lahko ob zaključku meseca predložite evidenčni list prisotnosti. Takoj vam je na voljo tudi statistični list prisotnosti za arhiv.
• Delodajalcu omogoča izdelavo statistike po vrstah prisotnosti v različnih obdobjih (redne ure, nočne ure, popoldanske ure, nedeljske ure, praznične ure).
• Uporabnik aplikacije sam določa obdobja, ki so zanj najbolj zanimiva.
• Kontrola odsotnosti med delom (malica, službeni izhod, privatni izhod, izhod iz zdravstvenih potreb).
• Izpis prisotnosti za obračun osebnih dohodkov plus datoteka (ASCII) za  obračun plač.
• Opcijsko je omogočen video nadzor vstopa in izstopa posameznika z video kamero. Nadzornik sistema ima možnost vpogleda foto posnetkov prihodov in odhodov v izbranem obdobju. Priključen video nadzor lahko opravlja tudi funkcijo varovanja, saj kamera zabeleži vsako gibanje v njenem vidnem kotu.
• Pregled prisotnosti za katerokoli preteklo obdobje je izjemno preprost.
• Izdelava različnih statističnih poročil (koriščenje dopusta, bolniški stalež, druge vrste prisotnosti ... ).

 
     
 
Prolog d.o.o., Logatec Tržaška cesta 114, 1370 Logatec
01 759 02 82
marko@prolog.si
Beleženje prisotnosti na delu     ZEPDSV     Registracija delovnega časa     Evidenca prisotnosti na delovnem mestu     OP-200 Pass Lenel Certification     Kontrola pristopa     Prednosti elektronskega beleženja prisotnosti     24 ur na dan in 7 dni v tednu     Evidenca prisotnosti na delovnem mestu     spodaj