Beleženje prisotnosti na delu

 

Beleženje prisotnosti na delu:

- prihodov in odhodov,
- malice,
- različne odsotnosti med delom,
- letnih dopustov in bolniške odsotnosti.

Portir omogoča:

- prihranek časa,
- prihranek pri stroških,
- priprava podatkov za obračun plač,
- zadostitev zakonu