Program za beleženje delovnega časa

Program za beleženje delovnega časa...

Program za beleženje delovnega časa je preprost.
Kljub veliko možnostim se boste znašli ali pa vam bomo pomagali mi.
Poleg obdelave podatkov, vam omogoča tudi različne izpise.
Prenos podatkov v obračun OD je narejen (Prolog, VASCO,...).