Prisotnost na delovnem mestu

Portir je sistem za vodenje prisotnosti na delovnem mestu in ni v vlogi policaja. Pomembno je zavedanje, da odnos delavcev do beleženja sooblikujemo - kakšen je namen beleženja moramo predstaviti. Evidence delavcev so zakonsko obvezne. V primeru nesreče moramo imeti evidenco, kdo je bil na delovnem mestu!


Delal sem od 7:23 do 17:59
Še kej?!!!