REFERENCE

KOMUNALNA PODJETJA
Komunalno podjetlje Logatec
KSP Sežana
Komunala Ajdovščina
JKP Grosuplje

TRGOVINE
MonteCristo SL d.o.o.
Modiana Zagrab d.o.o.
Modiana Srbija d.o.o.
Loške mesnine d.o.o.
Kotaltrade d.o.o.

ŠOLE IN ZAVODI
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Vzgojni Zavod Planina
Vrtec Krško
Osnovna šola Mozirje
Osnovna šola Rečica ob Savinji

OBČINE
Občina Šentilj
Občina Mokronog

ZAVAROVALNE AGENCIJE
Zavarovalna hiša Luič
Moby podjetje za zastopanje zavarovanj d.o.o.

VEČJA PODJETJA
Novoles d.d.
Interwolf d.o.o.
Računalniške novice (Nevtron & Company, d.o.o.)
OGM d.o.o.

MANJŠA PODJETJA
DSD digitalna slikovna diagnostika d.o.o.
GO-Partner d.o.o.
Vizijasport d.o.o.
Prolog d.o.o., Logatec
3IT d.o.o.