Predstavitev sistema

Evidenca delovnega časa
Portir je sodobno in hkrati preprosto informacijsko orodje za beleženje in evidenco delovnega časa na podlagi pravil, ki jih uporabljate v svojem podjetju. Zelo je prilagodljiv in povsem obvladljiv. Ena oseba ob svojem rednem delu zlahka opravi z njim.

 

Registratorji
Zaposleni prihode in odhode evidentirajo na stenskem registrirnem terminalu s pomočjo brezstičnih kartic ali obeskov, prstnega odtisa in celo prepoznave obraza. Druga možnost je uporaba spletnega brskalnika na katerem koli računalniku v podjetju ali pametnega telefona – tudi na terenu.

 

Prihodi in odhodi, pravila
Sistem omogoča evidentiranje vseh vrst prihodov in odhodov, upošteva pravila omejenega, gibljivega ali izmenskega delovnega časa, malice, vodi evidenco dopusta, bolniških odsotnosti, registrira službene in zasebne izhode, prisotnost izven določenega obsega itd..

 

Spremljanje prisotnosti
Pooblaščene osebe lahko vsak trenutek spremljajo prisotnost-odsotnost zaposlenih, slednji pa lahko pregledujejo le svoje podatke. Dosegljivi so jim s pomočjo računalniškega programa, preko spletne aplikacije ali celo mobilnega telefona. Evidentirane podatke je možno takoj uporabiti v programu za obračun plač.

 

Zakonsko določene evidence
Omogočene so vse zakonsko določene dnevne, mesečne in letne evidence, ki jih je mora voditi podjetje in jih posredovati zaposlenim.