Evidenca delovnega časa

Zaposlenim nujno zlo, delodajalcu pa učinkovit pripomoček. Za vse pa že nekaj let -  zakonska obveznost. Uradno se imenuje Evidenca o izrabi delovnega časa, v praksi pa predstavlja rezultat »štempljanja« zaposlenih o prihodih in odhodih na/z delovnega mesta. 

Zakonske zahteve so jasne: delodajalec dnevno vodi podatke o številu ur posameznega delavca -  naj gre za redno delo, za nadure, za polni ali krajši delovni čas. Sodobna evidenca delovnega časa ePortir nudi mnogo več podatkov in možnosti, kar pa ne pomeni tudi več dela. Prav nasprotno.

Beleženje prihodov in odhodov je poenostavljeno s sodobnimi in cenovno ugodnimi tehnologijami (terminali, mobilni telefoni, splet, …). Podatki so na voljo takoj, nepretrgoma in dostopni od kjerkoli, tako vodjem kot zaposlenim.

Dopusti, bolniške odsotnosti, nadure in ostale evidence so integralni del sistema ePortir, prav tako tudi prenos potrebnih podatkov v program za obračun plač.

Mesečna obvestila zaposlenim in statistični podatki o izrabi delovnega časa vodstvu sta zgolj dve od mnogih poročil, ki jih nudi ePortir. Zato proč s skrbmi glede beleženja delovnega časa. Rešitev je na dosegu roke.