Delovni čas in pravila

Prelepo bi bilo, če bi v vseh dejavnostih in podjetjih imeli samo eno pravilo glede delovnega časa: registracija prihoda in odhoda. V tem primeru bi bili tudi sistemi za registracijo sila preprosti. A ni tako. ePortir dosledno upošteva pravila, ki so uveljavljena v vašem podjetju. Morda je uvedba sistema za registracijo delovnega ePortir priložnost, da jih uvedete ali prilagodite sedanjemu času.

Seveda je potrebno na začetku sistemu povedati, ali za zaposlene velja fiksni delovni čas ali morda gibljivi, ali delajo v izmenah, kakšna pravila veljajo glede odmorov oz. malic, kdo vpisuje dopuste in bolniške odsotnosti, ali se viški ur prenašajo v naslednji mesec, kako se registrirajo službeni in zasebni izhodi, način obračunavanja nadur itd..

Delovni koledar
Vsako leto se vnese v sistem tudi delovni koledar (dela prosti dnevi in prazniki).

Začetne nastavitve sistema
Potrudili smo se, da so začetne nastavitve sistema kar se da preproste in razumljive.