Obračun plač

Velik nesmisel bi bil ne uporabiti podatke o prisotnosti, bolniških odsotnosti in dopustov iz sistema PORTIR za obračun plač.

Na voljo je nekaj standardiziranih izvozov podatkov za obračun plač, ki se uporabljajo na slovenskem tržišču. Poskrbimo pa tudi za ustrezen izvoz (obliko), ki jo zahteva vaš program – brezplačno seveda.

Menda ne vnašate podatkov za obračun plač še vedno ročno?