Obračun plač

Na voljo je nekaj standardiziranih izvozov podatkov za obračun plač, ki se uporabljajo na slovenskem tržišču. Poskrbimo pa tudi za ustrezen izvoz (obliko), ki jo zahteva vaš program.

Menda ne vnašate podatkov za obračun plač še vedno ročno?